مدارا و محبت برخی افراد درباره انسان ظاهری است

معظم له بیان کردند: می‌توان از خدای متعال درخواست کرد که بغض دشمنان تبدیل به محبت شود، همان‌گونه که امام صادق(ع) این کار را کردند و همان طور که امام زین‌العابدین در این دعا از خداوند خواسته است.

ایشان با قرائت «وَمِنْ ظِنَّةِ اَهْلِ الصَّلاحِ الثِّقَةَ، وَمِنْ عَداوَةِ الْاَدْنَيْنَ الْوَلايَةَ»، ابراز کردند: امام سجاد(ع) در این دعا می‌فرماید، ممکن است افراد صالح درباره انسان اطمینان ندارند و از خداوند می‌خواهند این اطمینان نداشتن را تبدیل به «ثقه» و اطمینان کند و این ارزش والایی دارد.

دشمن برخی نزدیکان با انسان

حضرت آیت‌الله العظمی مؤیدی قمی خاطرنشان کردند: امام سجاد(ع) در ادامه خاطرنشان می‌کند که «وَمِنْ عَداوَةِ الْاَدْنَيْنَ الْوَلايَةَ»، که دو معنا ممکن است داشته باشد، «الادنین» یا به معنای نزدیک یا به معنای پست است، اگر به معنای نزدیک باشد، یعنی این‌که خدایا افرادی که نزدیک من هستند بر من بغضی داشته باشند، عداوت و بغض آنان را به ولایت تبدیل کن، بنی‌العباس اولاد عموی پیامبر(ص) و کسانی بودند که ائمه(ع) را اذیت کردند.

وی ادامه داد: گاه دیده می‌شود که در میان نزدیکان و خویشان مانند برادر درباره برادر، یا عموزاده‌ها درباره یکدیگر دشمنی دارند، امام سجاد(ع) می‌فرماید دشمنی نزدیکان من را تبدیل به دوستی بکن و این در صورتی است که «ادنین» را به معنای قوم و خویش بگیریم.

این مرجع تقلیدبه معنای دیگر «ادنین» اشاره کرد و فرمودند: معنای دیگر این است که آن را پست ترجمه کنیم بنا بر این امام سجاد(ع) در این دعا از خداوند می‌خواهد که کسانی که پست هستند و درباره ما دشمنی دارند، آن دشمنی را تبدیل به ولایت و دوستی کن.

ایشان با اشاره «به وَمِنْ عُقُوقِ ذَوِى الْاَرْحامِ الْمَبَرَّةَ» اظهار کردند: ممکن است ارحام و خویشاوندان درباره یکدیگر «عقوقی» داشته باشند، عاق به معنای خشم است، و در روایت گفته‌اند انسان باید توجه کند که عاق والدین نشود، یعنی مورد خشم والدین قرار نگیرد که پانصد سال بوی بهشت را نمی‌شنود.

حضرت آیت‌الله مؤیدی قمی ابراز کردند: امام حسین‌بن‌علی(ع) در این فراز از خداوند می‌خواهد که خشم خویشاوندان را درباره انسان تبدیل به «مبره» یعنی کار نیک کنند، به این نحو که انسان اگر در معرض خطر باشد، خطر را از او دفع کنند، نه این‌که به آن کمک کنند.

تبدیل محبت ظاهری به محبت باطنی

وی با قرائت «وَمِنْ خِذْلانِ الْاَقْرَبينَ النُّصْرَةَ» گفت: گاه نزدیکان افراد و فامیل خذلان و خواری انسان را می‌خواهند، یعنی این‌که انسان در جامعه بی‌حرمت شود و به او اهانت کنند، حضرت سجاد(ع) در این دعا می‌خواهد کسانی که جزو اقربین هستند و می‌خواهند خذلان ضعف و ذلت بدهند، خدایا خذلان آنان را تبدیل به یاری و نصر کن.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم ادامه دادند: امام زین‌العابدین(ع) در ادامه بیان می‌کند «وَمِنْ حُبِّ الْمُدارينَ تَصْحيحَ الْمِقَةِ»، امام سجاد(ع) می‌فرماید برخی هستند با انسان مدارا می‌کنند و به صورت مماشاتی و مدارایی با انسان محبت می‌کنند، اما پشت سر فرد به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند.

معظم له اظهار کردند: گاه محبت دیگران به فرد حقیقی نیست و اگر محبت حقیقی باشد «مقة» می‌شود، امام سجاد(ع) از خداوند می‌خواهند محبت کسانی که واقعی نیست را به محبت واقعی و حقیقی تبدیل کند، مانند همان سپیدی که در زمینه‌ای تیره می‌درخشد.

حضرت آیت‌الله العظمی مؤیدی قمی با قرائت «وَمِنْ رَدِّ الْمُلابِسينَ كَرَمَ الْعِشْرَةِ» بیان کرد: «ملابس» از لباس است و لباس همیشه همراه انسان است، یک عده همواره با انسان هستند، اما گاه «ملابست» آنان سبب می‌شود که انسان را رد کنند و او را خوار بینگارند،‌ امام سجاد(ع) از خدا می‌خواهد این رد کردن را تبدیل به زندگی کریمانه و حسن رفتار کند.

ایشان اظهار کردند: امام در ادامه می‌خواهد «وَمِنْ مَرارَةِ خَوْفِ الظّالِمينَ حَلاوَةَ الْاَمَنَةِ»، یعنی این‌که خدایا تلخی ترس از ظالمان را به شرینی امنیت و آسایش تبدیل کن، ظالمان همراه با خود تلخی و مرارت می‌آورند، امام سجاد(ع) در این بخش می‌خواهد که ظلم ظالمان را به شیرینی و حلاوت امنیت تبدیل کند.

 


اوقات شرعی

استخاره

جهت استفتاء با شماره تلفن 02536608068 یک ساعت به ظهر افق تهران تماس حاصل فرمایید.
برای استخاره لطفا با شماره 02536608068 نیم ساعت بعد از اذان ظهر به افق تهران، تماس حاصل فرمایید.

لینکستان