كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

137. کسی كه به واسطة پیری که روزه گرفتن برایش مشكل است و نمى تواند روزه بگیرد روزه بر او واجب نیست، ولى بايد براى هر روز يك مد که تقریباً ده سیر است یعنی 750 گرم گندم يا جو به فقير دهند و بهتر آن است به جاى گندم و جو نان را انتخاب كنند و در اين صورت احتياط واجب اين است به اندازه اى باشد كه گندم خالص آن مقدار يك مد شود

138. کسی كه به خاطر پيرى روزه نگرفته اگر در فصل مناسبى كه هوا ملايم و روزها كوتاه است روزه بگیرد احتياط واجب آن است كه روزه هایی را که نگرفته قضا كنند.

139. كسانى كه زیاد تشنه می شوند و مبتلا به بيمارى استسقاء هستند، و نمی توانند تشنگی را تحمل کنند و توانايى روزه گرفتن را ندارند و يا براى آنها بسيار مشكل است روزه بر آنها واجب نيست، ولى بايد براى هر روز يك مدّ طعام كفّاره بدهند و بهتر است كه بيش از مقدار ضرورت آب نياشامند و اگر بعداً سلامتی اش را بدست آورد احتياط واجب قضا كردن است.

140. زنی كه وضع حمل او نزديك است و روزه براى حملش ضرر دارد روزه گرفتن بر آنها واجب نيست، و برای هر روز یک مد طعام یعنی گندم و جو مانند اینها بايد به فقیر بدهند، امّا اگر روزه براى خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نيست كفّاره هم ندارد، ولى بعداً قضا مى كند.

141. زنى كه بچّه شير مى دهد خواه مادر بچّه باشد يا دايه، اگر روزه گرفتن باعث كمى شير آنها و ناراحتى بچّه شود روزه بر آنها واجب نيست، ولى براى هر روز همان كفّاره (يك مدّ طعام) واجب است، بعداً نيز بايد روزه را قضا كند، امّا اگر روزه براى خودشان ضرر داشته باشد، نه روزه واجب است و نه كفّاره، ولى بايد بعداً روزه هايى را كه نگرفته اند قضا نمايند.

142. اگر كسى پيدا شود كه بدون اجرت، بچّه را شير دهد يا شخصى پيدا شود كه اجرت دايه را بى منّت بپردازد، در اين صورت بنا بر احتیاط روزه گرفتن واجب است.


اوقات شرعی

استخاره

جهت استفتاء با شماره تلفن 02536608068 یک ساعت به ظهر افق تهران تماس حاصل فرمایید.
برای استخاره لطفا با شماره 02536608068 نیم ساعت بعد از اذان ظهر به افق تهران، تماس حاصل فرمایید.

لینکستان