مقدمه

از آنجایی که تعلیم و تعلم احکام الله و مسائل شرعی دین، که مورد ابتلای هر فرد مسلمان است، جزء واجبات و فرائض الهی است، این دفتر بر خود لازم دید، مسائل شرعی را که از محضر مبارک فقیه عالی قدر، حضرت آیه الله العظمی حاج شیخ محمد رضا مویدی قمی( حفظه الله) استفتاء شده و معظم له به آن ها پاسخ فرمودند، به صورت منظم گرد آوری نموده و منتشر نماید و در اختیار عموم مسلمانان قرار دهد؛ امید است که مورد رضایت و خشنودی حضرت صاحب العصر بقیه الله الاعظم( عجل الله تعالی فرجه شریف) بوده و موجب تقرب الی الله تعالی شود؛


 

ضمناً نظر خوانندگان محترم را به تذکرات ذیل، معطوف می داریم:

1- اغلب مسائل این مجموعه در سالهای( 85 الی 92) از معظم له استفتاء شده و به وسیله ایشان، پاسخ داده شده است.

2- سوالات از جانب افراد مختلف و در سطح های متفاوت می باشد.

3- در بعضی از جواب ها، ایشان به سوال کننده اجازه مخصوص داده اند- مثلا برای دادن سهم سادات، به سادات فقیر خاص. مسلما خوانندگان محترم توجه دارند که این موارد خاص، به صورت اجازه عمومی تلقی نمی شود.

4- کوشش شده است که حتی المقدور مسائل تکراری حذف شود. به طوری که مسائل این مجموعه از میان بیشتر از هزار استفتاء برگزیده شده است؛ ولی در استفتائات تکراری، حتی المقدور از نمونه های استفاده شده که پاسخگوی جوانب مختلف مساله یا حاوی آخرین فتوای ایشان بوده و برای استفاده عموم مناسب تر بوده است.

5- مطالبی که در بعضی از سوالات مربوط به نظریات یا مسائل شخصی سوال کنندگان بوده و ربطی به سوال نداشته، حذف شده است.

6- صورت اولیه این مسائل که از نامه ها و ایمیل ها و سامانه پیامک های ارسالی توسط مردم در اختیار ما قرار گرفته است، در این دفتر مضبوط است و کلیه آنها به رویت مجدد حضرا آیه الله مویدی قمی رسیده است

7- استفتائاتی که بعدا به این دفتر واصل می شود، به همین ترتیب در جلد های بعدی در اختیار عموم قرار می گیرد.

8- در خاتمه، انتظار ما از همه علاقه مندان، خصوصا از حضرات ائمه محترم جمعه و علمای بلاد، این است که اگر استفتائی از ایشان در دست دارند، با فرستادن یک نسخه از آن، این دفتر را برای تنظیم مجلدات بعدی کمک نمایند.

ذیلی زمرے


اوقات شرعی

استخاره

جهت استفتاء با شماره تلفن 02536608068 یک ساعت به ظهر افق تهران تماس حاصل فرمایید.
برای استخاره لطفا با شماره 02536608068 نیم ساعت بعد از اذان ظهر به افق تهران، تماس حاصل فرمایید.

لینکستان